කෘතිම බුද්ධියෙන් චිත්‍ර අඳිමු

“හිතේ තියෙන ඕනෙම දෙයක් විනාඩියකින් රූපයකට ගන්න කැමතිද?” එකපාරම ගිය මනෝ ලෝකෙක දැකපු දේ චිත්‍රයකට ගන්න පුළුවන් නම්…..හීනෙන් දැකපු දෙයක් චිත්‍රයකට ගන්න පුළුවන් නම්…..කියලා ඔයාලට ඕනේ තරම් හිතිලා ඇති නේද? දැන් ඔයාලට එහෙම ඇඳගන්න චාන්ස් එකක් තියෙනවා.මේ ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක්… ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. AI generated images කියන්නේ කෘතිම බුද්ධියක්‌ භාවිත කරලා නිර්මාණය කරගන්න…

Read More